FAQ

Wat is het verschil tussen de opleiding Bouwkunde en de opleiding Architectuur?

Het essentiële verschil tussen beide is dat een bouwkundige niet zorgt voor het ontwerp van een bouwwerk, wel voor de realisatie ervan. In de opleiding Bouwkunde staat met andere woorden het creatieve aspect minder centraal en komt de nadruk meer te liggen op het technische en uitvoerende aspect.

Wat is het verschil tussen een professionele en een academische bacheloropleiding?

Een bacheloropleiding bestaat uit drie jaar of 180 studiepunten. Voor een masteropleiding reken je nog één tot twee jaar extra.

Een professionele bachelor spitst zich vooral toe op het werkveld (cfr. stage). Stages maken hierdoor een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. In een academische bachelor is er meer aandacht voor onderzoek en dat ter voorbereiding van een masteropleiding.

Wat is de studiekost?
Zie onderstaand schema: Kostendiagram
Is er voorkennis voor de opleiding vereist?

Niet specifiek, maar er zijn wel introductie lessen wiskunde voorzien tijdens de introductieweek. Deze lessen worden gegeven voor de studenten die wiskunde willen inhalen en zijn niet verplicht.

Wanneer zijn de ateliers open?

De ateliers zijn open van 8 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds. Dit maakt dat de studenten voor en na de lessen kunnen doorwerken op de campus.

Welke faciliteiten zijn voorzien op de campus?

Er is WIFI en je krijgt een e-mailadres. Er zijn vaste computers voorzien op de campus, maar we raden aan een eigen laptop aan te schaffen. Dit kan eventueel voor een voordelige prijs via de samenaankoop met de KU Leuven.

Alle software die gebruikt wordt in de opleiding is beschikbaar voor thuisgebruik.

Is er parkeergelegenheid?

We zitten in hartje Brussel, dus we kunnen onmogelijk voor iedereen parking voorzien. De parkeerruimte is beperkt, maar de campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op 5 minuten wandelen van het Noord-station.

Is het diploma werktraject en modeltraject hetzelfde?

Ja, alleen is de studieduur bij het werktraject langer, zijnde 45 studiepunten per jaar in plaats van 60.

Kan je meer dan 60 studiepunten opnemen?
Neen, enkel in uitzonderlijke gevallen laten we je maximum 5 à 6 extra studiepunten opnemen.
Kan je de opleiding in minder dan 3 jaar afwerken?
Moeilijk, want het verwerven van het noodzakelijke ‘bouwinzicht’ heeft wel wat tijd nodig. Ook is de studietijd afhankelijk van je op te nemen studiepunten. De lessen en bijhorende (her-)examens worden maar één keer per academiejaar georganiseerd.
Kan ik de examens meermaals per jaar afleggen?
Neen!  Er is maar één examenkans (met herkansing) per vak. En dat enkel tijdens de vaste examenperiodes.
Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling?
Je kan een EVC (Eerder Verworven Competentie) of een EVK (Eerder Verworven Kwalificatie) aanvraagprocedure aanvragen, net voor je inschrijving. Als je een bewijs van geslaagde resultaten (officiële onderwijsrapporten, diploma’s, creditbewijzen ea.) kan voorleggen en de inhoud van het vak komt overeen met het vak in ons curriculum bekom je een EVC. Als je kan aantonen dat je over genoeg ervaring, kennis of kunde in een vak beschikt (eventueel ahv een opgelegde test) kan je een EVK bekomen voor een specifiek vak. Dat vraagt vanzelfsprekend enige onderzoektijd van de nodige argumenten en bewijsstukken.
Hoe worden de praktijkvakken geëvalueerd?
De jaarvakken, zoals de praktijkvakken (ateliers), worden geëvalueerd dmv jurymomenten waar je de resultaten uit één of meerdere projecten komt verdedigen. De jury van het eerste semester is samengesteld uit interne juryleden. In de eindjury van elk academiejaar zetelen ook externe juryleden. Dit zijn uiteraard personen met kennis van zaken en gerelateerd aan de bouwsector.
Wat is het verschil tussen een jaar-vak en een semester-vak?
Een semester-vak loopt over één semester (12 lesweken) en wordt vervolgens afgesloten met één examen aan het einde van dat semester. Een jaar-vak loopt over 2 aaneensluitende semesters. Op het einde van het eerste semester krijg je een voorlopig punt. Na de eindjury aan het einde van het academiejaar krijg je je definitief punt voor dat (meestal) praktijkvak.
Wanneer zijn de examens?
Alle examens zijn éénmalig per academiejaar aan het einde van een semester met herkansingen eind augustus. De examens zijn gemeenschappelijk voor alle trajecten (dagonderwijs en afstandsleren). Ze vallen in de vooropgestelde examenweken, respectievelijk sem 1 in januari, sem 2 in juni. De examens worden afgenomen tijdens de kantooruren en volgens de afspraken in het onderwijs- en examenreglement van Luca-arts.
Hoe wordt de stage ingevuld voor afstandsleren?
De stage -waarvan de periode voor de dagstudenten vastligt- is een ‘cumulatieve’ stage voor de afstandsstudenten. Alle stage-uren die je presteert tijdens je studieloopbaan worden samengevoegd. Je bezorgt, net zoals de dagstudenten, de nodige bewijstukken ervan aan je stagebegeleider in de opleiding en geeft een stage-presentatie tijdens je eindjury op het einde van je laatste academiejaar.
Wat verstaan we onder afstandsleren?
Afstandsleren wil zeggen dat je de leerstof zelf verwerkt ahv digitale informatie via het leerplatform en andere informatie, met maandelijkse terugkoppelmomenten voor de kennisvakken (laatste donderdag van de maand tussen 16u en 20u) en 14-daagse mogelijkheid tot terugkoppeling voor de praktijkvakken (donderdag tussen 16u en 18u). Je neemt, in principe, niet deel aan de lessen overdag, al ben je natuurlijk wel welkom.
Welke software pakketten gebruiken we in de opleiding bouw?
Autocad, Revit, Sketch-up, Adobe, MS Office, Pythagoras, … Het gebruik en toegang tot alle opleidings-software is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.
Wat is een creditcontract?
Als je (nog) niet voor het diploma wil gaan kan je met een creditcontract enkele vakken opnemen, en dat met een minimum van drie studiepunten.
Kan ik deze opleiding volgen vanuit het buitenland?

In principe is het mogelijk om de opleiding vanuit het buitenland te volgen, maar zonder de contactmomenten is het niet evident om het traject af te leggen. Studeren vanuit het buitenland wordt afgeraden tenzij de student af en toe een contactmoment kan organiseren.

Is de aanwezigheid op de contactmomenten verplicht?

Niets is verplicht maar we raden je toch zeer sterk aan om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, aangezien alle specifieke informatie van de vakken dan gegeven wordt. Het is goed om voeling te houden met de campus, je medestudenten, de andere projecten en met de docenten.

​Kan ik een examen verplaatsen?

Je kan een examen niet verplaatsen.​