FAQ

Wat is het verschil tussen de opleiding Bouwkunde en de opleiding Architectuur?

Het essentiële verschil tussen beide is dat een bouwkundige niet zorgt voor het ontwerp van een bouwwerk, wel voor de realisatie ervan. In de opleiding Bouwkunde staat met andere woorden het creatieve aspect minder centraal en komt de nadruk meer te liggen op het technische en uitvoerende aspect.

Wat is het verschil tussen een professionele en een academische bacheloropleiding?

Een bacheloropleiding bestaat uit drie jaar of 180 studiepunten. Voor een masteropleiding reken je nog één tot twee jaar extra.

Een professionele bachelor spitst zich vooral toe op het werkveld (cfr. stage). Stages maken hierdoor een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. In een academische bachelor is er meer aandacht voor onderzoek en dat ter voorbereiding van een masteropleiding.

Wat is de studiekost?
Voor elk studiepunt betaal je 11,4 euro. Daarnaast betaal je 200 euro extra studiekosten per academiejaar. Hierin zit het gebruik van de Acadamic software begrepen. Een academiejaar met een volledig studieprogramma komt ongeveer neer op 900 euro.
Is er voorkennis voor de opleiding vereist?

Je moet beschikken over een diploma van het secundair onderwijs. Specifieke voorkennis is niet vereist, maar er zijn wel introductie lessen wiskunde voorzien tijdens de introductieweek. Deze lessen worden gegeven voor de studenten die wiskunde willen inhalen en zijn niet verplicht.

Wanneer zijn de ateliers open?

De ateliers zijn open van 8 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds. Dit maakt dat de studenten voor en na de lessen kunnen doorwerken op de campus.

Welke faciliteiten zijn voorzien op de campus?

Er is WIFI en je krijgt een e-mailadres. Er zijn vaste computers voorzien op de campus, maar we raden aan een eigen laptop aan te schaffen. Aangezien je moet werken met tekenprogramma’s zoals Revit kijk je best eens naar de System requirements.

Alle software die gebruikt wordt in de opleiding is beschikbaar voor thuisgebruik.

Is er parkeergelegenheid?

We zitten in hartje Brussel, dus we kunnen onmogelijk voor iedereen parking voorzien. De parkeerruimte is beperkt, maar de campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op 5 minuten wandelen van het Noord-station.

Is het diploma werktraject en modeltraject hetzelfde?

Ja, alleen is de studieduur bij het werktraject langer, zijnde 45 studiepunten per jaar in plaats van 60.

Kan je meer dan 60 studiepunten opnemen?
Neen, enkel in uitzonderlijke gevallen laten we je maximum 5 à 6 extra studiepunten opnemen.
Kan je de opleiding in minder dan 3 jaar afwerken?
Moeilijk, want het verwerven van het noodzakelijke ‘bouwinzicht’ heeft wel wat tijd nodig. Ook is de studietijd afhankelijk van je op te nemen studiepunten. De lessen en bijhorende (her-)examens worden maar één keer per academiejaar georganiseerd.
Kan ik de examens meermaals per jaar afleggen?
Neen!  Er is maar één examenkans (met herkansing) per vak. En dat enkel tijdens de vaste examenperiodes.
Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling?
Je kan een EVC (Eerder Verworven Competentie) of een EVK (Eerder Verworven Kwalificatie) aanvraagprocedure aanvragen, net voor je inschrijving. Als je een bewijs van geslaagde resultaten (officiële onderwijsrapporten, diploma’s, creditbewijzen ea.) kan voorleggen en de inhoud van het vak komt overeen met het vak in ons curriculum bekom je een EVC. Als je kan aantonen dat je over genoeg ervaring, kennis of kunde in een vak beschikt (eventueel ahv een opgelegde test) kan je een EVK bekomen voor een specifiek vak. Dat vraagt vanzelfsprekend enige onderzoektijd van de nodige argumenten en bewijsstukken.
Hoe worden de praktijkvakken geëvalueerd?
De jaarvakken, zoals de praktijkvakken (ateliers), worden geëvalueerd dmv jurymomenten waar je de resultaten uit één of meerdere projecten komt verdedigen. De jury van het eerste semester is samengesteld uit interne juryleden. In de eindjury van elk academiejaar zetelen ook externe juryleden. Dit zijn uiteraard personen met kennis van zaken en gerelateerd aan de bouwsector.
Wat is het verschil tussen een jaar-vak en een semester-vak?
Een semester-vak loopt over één semester (12 lesweken) en wordt vervolgens afgesloten met één examen aan het einde van dat semester. Een jaar-vak loopt over 2 aaneensluitende semesters. Op het einde van het eerste semester krijg je een voorlopig punt. Na de eindjury aan het einde van het academiejaar krijg je je definitief punt voor dat (meestal) praktijkvak.
Wanneer zijn de examens?
Alle examens zijn éénmalig per academiejaar aan het einde van een semester met herkansingen eind augustus. De examens zijn gemeenschappelijk voor alle trajecten (dagonderwijs en afstandsleren). Ze vallen in de vooropgestelde examenweken, respectievelijk sem 1 in januari, sem 2 in juni. De examens worden afgenomen tijdens de kantooruren en volgens de afspraken in het onderwijs- en examenreglement van Luca-arts.
Hoe wordt de stage ingevuld voor afstandsleren?
De stage -waarvan de periode voor de dagstudenten vastligt- is een ‘cumulatieve’ stage voor de afstandsstudenten. Alle stage-uren die je presteert tijdens je studieloopbaan worden samengevoegd. Je bezorgt, net zoals de dagstudenten, de nodige bewijstukken ervan aan je stagebegeleider in de opleiding en geeft een stage-presentatie tijdens je eindjury op het einde van je laatste academiejaar.
Wat verstaan we onder afstandsleren?
Afstandsleren wil zeggen dat je de leerstof zelf verwerkt aan de hand van digitale informatie via het leerplatform en andere informatie. Er is een twee wekelijks contactmoment, dit afwisselend voor de theorievakken en de praktijkvakken. De contactmomenten gaan door tussen 16u en 20u. Je neemt, in principe, niet deel aan de lessen overdag, al ben je natuurlijk wel welkom.
Welke software pakketten gebruiken we in de opleiding bouw?
Autocad, Revit, Sketch-up, Adobe, MS Office, Pythagoras, … Het gebruik en toegang tot alle opleidings-software is inbegrepen in de inschrijvingsprijs. Alle software die je nodig hebt tijdens je opleiding wordt aangeboden via Acadamic software. Dit pakket kan je op drie verschillende computers installeren.
Wat is een creditcontract?
Als je (nog) niet voor het diploma wil gaan kan je met een creditcontract enkele vakken opnemen, en dat met een minimum van drie studiepunten.
Kan ik in het tweede semester nog inschrijven?
Ja, maar je kan dan enkel de theorievakken volgen. De praktijkvakken zijn dan al te ver gevorderd.
Is er een infodag?
Zeer zeker. Voor de data zie: https://www.luca-arts.be/nl/bouw-campus-brussel-sint-lukas
Moet ik een Laptop kopen? En welke?
Er zijn een aantal vaste computers op school, maar we raden je aan, je eigen laptop aan te schaffen. Liefst met 16GB werkgeheugen (of meer) omdat we werken met Revit- 3D- tekenprogramma in een Microsoft besturingsomgeving. Een beeldscherm van 14 à 15 inch is voldoende.
Is het een ‘creatieve’ opleiding?
Niet in de zin van ‘een-nieuw-ontwerp-maken-vanaf-een-leeg-blad’, maar wel creatief in het zoeken van haalbare en technische mogelijkheden, om tot spitsvondige oplossingen te komen, in een reeds ontworpen project of bouwsituatie.
Kan ik een vrijstelling aanvragen?
Dat kan door een aanvraagprocedure via de trajectbegeleider. Na voorleggen van officiële documenten volgt een onderzoek. Als er overeenkomsten zijn met het curriculum naar inhoud en competenties kom je in aanmerking voor een vrijstelling. (zie website Luca-School of Arts)
Waar vind ik een ‘kot’ in Brussel
Bij Stuvo LUCA Brussel kan je terecht met al je vragen over studiekosten en studiefinanciering, psychologische begeleiding, op kot gaan, cafetaria’s op de campus, sport-en cultuurvoordelen en mobiliteit als student van LUCA. Zie hiervoor de website van stuvo: https://www.luca-arts.be/nl/studentenvoorzieningen)
Hoe worden de praktijkvakken ingevuld?
In het praktijkvak komen alle andere vakken samen tot één puzzel waar je ‘bouwinzicht’ wordt afgetoetst adhv bouwplannen, details, werfplanning, ramingen, lastendalingen, sterkteberekeningen, materiaalbepalingen, enz. Je behandelt al ontworpen gebouwen, van woning tot appartementen, industriële gebouwen, kantoren, zorgcentrums, enz. Je krijgt oplopend per semester steeds complexere opdrachten, waarvoor je een bouwdossier maakt gericht naar realisatie.
Heb je recht op educatief verlof?
Het educatief verlof heet sinds vorig jaar ‘Vlaams opleidingsverlof’ (Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben een eigen regeling). Meer informatie via deze link: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/wie-kan-vlaams-opleidingsverlof-opnemen.
Wat is een cumulatieve stage?
Je hoeft je stagedagen niet achter elkaar op te nemen, je kan dat spreiden over de hele periode ifv het bouwproject dat je volgt. Zo kan je de dagen plannen en afspreken met je stageplaats, of tijdens weekends of vakantiedagen, als dat mogelijk/nodig is. Alle dagen samen opgeteld of gecumuleerd mogen dat maximum 30 dagen zijn.
Hoe werken de contactmomenten voor afstandsleren?
Je hebt, tijdens de lesweken, om de 14 dagen op donderdagavond vaste contactmomenten (alternerend kennisvakken en praktijkvakken). Je schrijft je online, enkele dagen op voorhand hiervoor in, via een consultatielijst. De contactmomenten kunnen online, tenzij de docenten anders afspreken ifv opdrachten of specifieke lessen.
Kan ik deze opleiding volgen vanuit het buitenland?

In principe is het mogelijk om de opleiding vanuit het buitenland te volgen, maar zonder de contactmomenten is het niet evident om het traject af te leggen. Studeren vanuit het buitenland wordt afgeraden tenzij de student af en toe een contactmoment kan organiseren.

Is de aanwezigheid op de contactmomenten verplicht?

Niets is verplicht maar we raden je toch zeer sterk aan om zoveel mogelijk aanwezig te zijn, aangezien alle specifieke informatie van de vakken dan gegeven wordt. Het is goed om voeling te houden met de campus, je medestudenten, de andere projecten en met de docenten.

​Kan ik een examen verplaatsen?

Je kan een examen niet verplaatsen.​